Κουβάδες με καπάκι

Στρογγυλοί κουβάδες με καπάκι

Οι κουβάδες με Καπάκι από την AUER είναι κατάλληλοι για την αποθήκευση στερεών και υγρών. Είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο (PP) και έχουν ένα μοναδικό σύστημα κλεισίματος. Είναι εγκεκριμένοι για τη βιομηχανία τροφίμων και εφοδιασμένο με καπάκι προστασίας. Οι στρογγυλοί κουβάδες με καπάκι:

  • είναι διαθέσιμοι σε διάφορα χρώματα
  • είναι διαθέσιμοι με αποτυπώσεις (με την ονομασία της επιχείρησης)
  • είναι ασφαλή για επαφή με τρόφιμα
  • είναι διαθέσιμοι με χωρητικότητα από 2,5 έως 30 λίτρα
Κουβάδες με καπάκι
Επικοινωνήστε με την Interbrush

Στρογγυλοί Κουβάδες με Καπάκι

Οβάλ Κουβάδες με Καπάκι

Οι οβάλ κουβάδες από την AUER είναι κατάλληλΟΙ για την αποθήκευση στερεών και υγρών. Είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο (PP) και έχουν ένα μοναδικό σύστημα κλεισίματος. Είναι εγκεκριμένοι για τη βιομηχανία τροφίμων και εφοδιασμένο με καπάκι προστασίας. Οι οβάλ κουβάδες με καπάκι:

  • είναι διαθέσιμοι σε διάφορα χρώματα
  • είναι διαθέσιμοι με αποτυπώσεις (με την ονομασία της επιχείρησης)
  • είναι ασφαλή για επαφή με τρόφιμα
  • έχουν χωρητικότητα από 18 λίτρα
Κουβάδες με καπάκι
Επικοινωνήστε με την Interbrush
οβάλ κουβάδες με καπάκι