Πλαστικές Παλέτες

Ελαφρυές Πλαστικές Παλέτες

Οι ελαφρυές πλαστικές παλέτες μπορούν να στοιβάζονται η μία μέσα στην άλλη για εξοικονόμηση χώρου. Έχουν την ικανότητα να κρατάνε μεγάλα φορτία παρά το χαμηλό βάρος τους.
Είναι κατάλληλες για εξαγωγή σε όλο τον κόσμο.
Οι πλαστικές παλέτες:

 • είναι διαθέσιμες σε διάφορα χρώματα
 • είναι διαθέσιμες με αποτυπώσεις (με την ονομασία της επιχείρησης)
 • είναι διαθέσιμες με 9 πόδια , 6 πόδια ή 3 ολισθητήρες
Επικοινωνήστε με την Interbrush

Ελαφρυές Πλαστικές Παλέτες

Εξωτερικές Διαστάσεις
L x W x H
Άρθρο αρ Design
60 x 40 cm LP 64 4 feet
80 x 60 cm LP 86 6 feet
120 x 80 cm LP 1208 9 feet
120 x 80 cm LP 1208K 3 skids
120 x 100 cm LP 1210 9 feet
120 x 100 cm LP 1210K 3 skids


Ελαφρυές Πλαστικές Παλέτες Χωρίς Άκρες Συγκράτησης

Οι ελαφρυές πλαστικές παλέτες μπορούν να στοιβάζονται η μία μέσα στην άλλη για εξοικονόμηση χώρου. Έχουν την ικανότητα να κρατάνε μεγάλα φορτία παρά το χαμηλό βάρος τους.
Είναι κατάλληλες για εξαγωγή σε όλο τον κόσμο.
Οι πλαστικές παλέτες:

 • είναι διαθέσιμες σε διάφορα χρώματα
 • είναι διαθέσιμες με αποτυπώσεις (με την ονομασία της επιχείρησης)
 • είναι διαθέσιμες με 9 πόδια , 6 πόδια ή 3 ολισθητήρες
Επικοινωνήστε με την Interbrush

Ελαφρυές Πλαστικές Παλέτες Χωρίς Άκρες Συγκράτησης

Εξωτερικές Διαστάσεις
L x W x H
Άρθρο αρ Design
80 x 60 cm LP 86 OS 6 feet
120 x 80 cm LP 1208 OS 9 feet
120 x 80 cm LP 1208K OS 3 skids
120 x 100 cm LP 1210 OS 9 feet
120 x 100 cm LP 1210K OS 3 skids


Μεσαίες Πλαστικές Παλέτες

Οι μεσαίες παλέτες έχουν μια σταθερότητα που βρίσκεται μεταξύ αυτής των ελαφρυών και υγιεινών παλετών. Είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό στις γρατσουνιές, υψηλής ποιότητας πλαστικό.
Είναι κατάλληλες για εξαγωγή σε όλο τον κόσμο.
Οι πλαστικές παλέτες:

 • είναι διαθέσιμες σε διάφορα χρώματα
 • είναι διαθέσιμες με αποτυπώσεις (με την ονομασία της επιχείρησης)
 • είναι διαθέσιμες με 3 ή 5 ολισθητήρες
Επικοινωνήστε με την Interbrush

Μεσαίες Πλαστικές Παλέτες

Εξωτερικές Διαστάσεις
L x W x H
Άρθρο αρ Design
120 x 80 cm MP 1208 3 skids
120 x 80 cm MPHD 1208 3 skids, steel tube reinforcements
120 x 100 cm MP 1210 3 skids
120 x 100 cm MPHD 1210 3 skids, steel tube reinforcements
120 x 100 cm MP 12105 5 skids
120 x 100 cm MPHD 12105 2 transverse, 3 longitudinal skids, steel tube reinforcements


Μεσαίες Πλαστικές Παλέτες Χωρίς Άκρες Συγκράτησης

Οι μεσαίες παλέτες έχουν μια σταθερότητα που βρίσκεται μεταξύ αυτής των ελαφρυών και υγιεινών παλετών. Είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό στις γρατσουνιές, υψηλής ποιότητας πλαστικό.
Είναι κατάλληλες για εξαγωγή σε όλο τον κόσμο.
Οι πλαστικές παλέτες:

 • είναι διαθέσιμες σε διάφορα χρώματα
 • είναι διαθέσιμες με αποτυπώσεις (με την ονομασία της επιχείρησης)
 • είναι διαθέσιμες με 3 ή 5 ολισθητήρες

Επικοινωνήστε με την Interbrush

Μεσαίες Πλαστικές Παλέτες Χωρίς Άκρες Συγκράτησης

Εξωτερικές Διαστάσεις
L x W x H
Άρθρο αρ Design
120 x 80 cm MP 1208 OS 3 skids
120 x 80 cm MPHD 1208 OS 3 skids, steel tube reinforcements
120 x 100 cm MP 1210 OS 3 skids
120 x 100 cm MPHD 1210 OS 3 skids, steel tube reinforcements
120 x 100 cm MP 12105 OS 5 skids
120 x 100 cm MPHD 12105 OS 2 transverse, 3 longitudinal skids, steel tube reinforcements


Παλέτες υγιεινής

Οι παλέτες υγιεινής που κατασκευάζονται από νέα υλικά που έχουν εγκριθεί για χρήση στα τρόφιμα.
Αυτές οι παλέτες μονομπλόκ είναι ανθεκτικες με τη θερμότητα και το κρύο και εύκολες στον καθαρισμό.
Είναι κατάλληλες για εξαγωγή σε όλο τον κόσμο.
Οι παλέτες υγιεινής:

 • είναι διαθέσιμες σε διάφορα χρώματα
 • είναι διαθέσιμες με αποτυπώσεις (με την ονομασία της επιχείρησης)
 • είναι διαθέσιμες με 3 ολισθητήρες

Επικοινωνήστε με την Interbrush

Παλέτες υγιεινής

Εξωτερικές Διαστάσεις
L x W x H
Άρθρο αρ Design
120 x 80 cm H1 3 skids welded
120 x 80 cm H1-RG 3 skids not welded
120 x 100 cm H3 3 skids not welded
120 x 100 cm H3+5 5 skids not welded


Παλέτες υγιεινής Χωρίς Άκρες Συγκράτησης

Οι παλέτες υγιεινής που κατασκευάζονται από νέα υλικά που έχουν εγκριθεί για χρήση στα τρόφιμα.
Αυτές οι παλέτες μονομπλόκ είναι ανθεκτικες με τη θερμότητα και το κρύο και εύκολες στον καθαρισμό.
Είναι κατάλληλες για εξαγωγή σε όλο τον κόσμο.
Οι παλέτες υγιεινής:

 • είναι διαθέσιμες σε διάφορα χρώματα
 • είναι διαθέσιμες με αποτυπώσεις (με την ονομασία της επιχείρησης)
 • είναι διαθέσιμες με 3 ή 5 ολισθητήρες

Επικοινωνήστε με την Interbrush

Παλέτες υγιεινής Χωρίς Άκρες Συγκράτησης

Εξωτερικές Διαστάσεις
L x W x H
Άρθρο αρ Design
120 x 80 cm H1 OS 3 skids welded
120 x 80 cm H1-RG OS 3 skids not welded
120 x 100 cm H3 OS 3 skids not welded
120 x 100 cm H3+5 OS 5 skids not welded


Παλέτες υγιεινής με κλειστή επιφάνεια

Οι παλέτες υγιεινής που κατασκευάζονται από νέα υλικά που έχουν εγκριθεί για χρήση στα τρόφιμα.
Η επιφάνεια αυτών των παλετών είναι κλειστή χωρίς τρύπες και ο καθαρισμός γίνεται ακόμη πιο εύκολα.
Η φορτωτική τους ικανότητα είναι 1500 κιλά όταν το φορτίο είναι δυναμικό (είναι σε κίνηση), 3.500 κιλά όταν είναι στατικό και 300 κιλά όταν είναι σε ράφι.
Οι παλέτες υγιεινής:

 • είναι διαθέσιμες σε διάφορα χρώματα
 • είναι διαθέσιμες με αποτυπώσεις (με την ονομασία της επιχείρησης)
 • είναι διαθέσιμες με 3 ή 5 ολισθητήρες

Επικοινωνήστε με την Interbrush

Παλέτες υγιεινής με κλειστή επιφάνεια

Εξωτερικές Διαστάσεις
L x W x H
Άρθρο αρ Design
120 x 80 cm H 1208 3 skids
120 x 80 cm HD 1208 3 skids, steel tube reinforcements
120 x 100 cm H 1210 3 skids
120 x 100 cm HD 1210 3 skids, steel tube reinforcements
120 x 100 cm H 12105 2 transverse, 3 longitudinal skids
120 x 100 cm HD 12105 2 transverse, 3 longitudinal skids, steel tube reinforcements