Ανιχνεύσιμα Προϊόντα από την Interbrush

  Προειδοποίηση: Η μόλυνση των τροφίμων ή των φαρμακευτικών  προϊόντων μπορεί να κοστίσει χρήματα επιχείρησή σας αλλά και τη φήμη σας.

  Γιατί λοιπόν να χρησιμοποιήσετε ανιχνεύσιμα προϊόντα;

  • Τα ανιχνεύσιμα προϊόντα που παρουσιάζουν αυτό που λέμε  “όλη την οφειλόμενη επιμέλεια”.
  • Τα ανιχνεύσιμα προϊόντα μπορούν να ανιχνευθούν με συμβατικά συστήματα ανίχνευσης μετάλλων.
  •Όταν χρησιμοποιείτε ανιχνεύσιμα προϊόντα σημαίνει ότι αν υπάρχουν σπασμένα εξαρτήματα μπορούν να ανιχνευθούν και να απορριφθούν (εξαρτάται από την ευαισθησία του ανιχνευτή μετάλλων που χρησιμοποιείτε).
  • Τα ανιχνεύσιμα προϊόντα είναι αποδοτικά.
  • τα ανιχνεύσιμα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τμήμα της διαδικασίας HACCP