Μαχαίρια κατασκευασμένα από ανιχνεύσιμο πλαστικό υλικό

Τα Χάσατε; Βρέθηκαν!

Οι χειρολαβές των μαχαιριών ασφαλείας κατασκευάζονται από ένα νέο ανιχνεύσιμο υλικό και αναγνωρίζονται από τους “μπλε” πλαστικά εξαρτήματα.

Ξένο σώμα, το οποίο εισέρχεται στην παραγωγική διαδικασία, μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη μηχανής, ανακλήσεις προϊόντων ή στη χειρότερη περίπτωση, να προκαλέσει τραυματισμούς, ακόμη και για τους καταναλωτές. Εκτός από τις δαπάνες που προκύπτουν άμεσα ως αποτέλεσμα της ανάκλησης του προϊόντος, η ζημία στη φήμη ενός ατόμου μπορεί να προκαλέσει ζημια η οποία είναι πολλές φορές μεγαλύτερη.Ως προφύλαξη έναντι αυτού του κινδύνου, συστήνουμε τη χρήση των ανιχνεύσιμων μαχαίριων για την εργασία με χειροκίνητη κοπή προιόντων, ιδιαίτερα για την παραγωγή τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων. Αλλά όλα τα ανιχνεύσιμα προϊόντα (MDP), δεν είναι το ίδιο. Υπάρχουν σοβαρές διαφορές όσον αφορά την αξιοπιστία ανίχνευσης, ανάλογα με τη σύνθεση του υλικού.

metal-detectable-image2

ΑΣΦΑΛΕΙΑ με κρυμμένες Λεπίδες

Η ασφάλεια αυξάνεται με :
– τα μπλε ανιχνεύσιμα πλαστικά εξαρτήματα των μαχαιριών ασφαλείας
– τις ανοξείδωτες “εγκεκριμένες να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα” λεπίδες
concealed-Blades

concealed-Blade-ex1

ΑΣΦΑΛΕΙΑ με ανάκληση της Λεπίδας (με ελατήριο)

Η ασφάλεια αυξάνεται με :
– τα μπλε ανιχνεύσιμα πλαστικά εξαρτήματα των μαχαιριών ασφαλείας
– τις ανοξείδωτες “εγκεκριμένες να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα” λεπίδες
spring-loaded-blade-retraction

spring-loaded-Blade-ex