Πρόσφατα Νέα και Εκθέσεις
Ημερομηνία: 09 – 12 Νοέμβριου 2012 Αθήνα
13η  Διεθνή  Έκθεση Συσκευασιών, Μηχανημάτων, Εκτυπώσεων & Αποθηκεύσεων