Επιμέρους εξαρτήματα

Επιμέρους εξαρτήματα βούτσας-τελάρων σιμιγδαλιστριών:
Ανταλλακτική βούρτσα σιμιγδαλίστριας, μισή
Βαρίδιο βούρτσας
Οσηγός ολίσθησης βούρτσας
Βάση οδηγού ολίσθησης
Πλαστικό συνδετικό εξάτημα βάσεων οδηγών ολίσθησης
milling-page-subcat-5-2