Μάνικες εξόδου πλανζίχτερ

Μάνικες εξόδου πλανζίχτερ Ø 140 χ 320 mm από ελαστικά υφάσματα, Hellanca καθώς επίσης και νάιλον, πολυαμιδικά με ένα, δύο, τρία δαχτυλίδια ενδιάμεσα (για πιο ελεύθερη ποή του χύδην προϊόντος) και λάστιχα βαρέως τύπου στα άκρα..
Ραφές ασφαλείας από ειδικές μηχαλείας για μεγαλύτερη αντοχή στις δονητικές καταπονήσεις.
milling-page-subcat-6-3
milling-page-subcat-6-4 Μάνικες εξόδου πλανζίχτερ Ø 230 χ 340 mm. από ελαστικά υφάσματα, Hellanca καθώς επίσης και νάιλον, πολυαμιδικά με ένα, έως τέσσερα δαχτυλίδια ενδιάμεσα (για πιο ελεύθερη ποή του χύδην προϊόντος) και λάστιχα βαρέως τύπου στα άκρα..
Ραφές ασφαλείας από ειδικές μηχαλείας για μεγαλύτερη αντοχή στις δονητικές καταπονήσεις.