Ελαστικά μπαλάκια για κόσκινα

Ελαστικά μπαλάκια για κόσκινα πετροδιαλογέα σε διάφορες διαμέτρους.
Διάμετρος – 29mm / 39mm
milling-page-subcat-3-10