Πλαστικά τρίγωνα βoυρτσάκια

Πλαστικά τρίγωνα βoυρτσάκια με μεταλλικό κουμπί στο μέσον, χωρίς τρίχα και ενσωματωμένη ανισόπεδη περιφερειακή απόληξη.
Πλαστικά τρίγωνα βoυρτσάκια με μεταλλικό κουμπί στο μέσον, χωρίς τρίχα και ενσωματωμένες διαδοχικές ημισφαιρικές απολήξεις.
milling-page-subcat-3-6