Τρίγωνα μεγάλα – Οβάλ βουρτσάκια

Τρίγωνα μεγάλα – Οβάλ βουρτσάκια με οπή στο μέσον.
Ρομβοειδή βουρτσάκια με οπή μέσον.
Εφαρμογή: για τον πάτο του πλανζίτερ.
milling-page-subcat-3-9