Λάμες-Ξύστρες

Λάμες-Ξύστες λείων κυλίνδρων από ειδικό κράμα χάλυβα, σε διαστάσεις.
Μήκος χ 40mm χ 1mm
Μήκος: 600mm / 800mm / 1000mm / 1250mm
milling-page-subcat-1-9