ΠΡΟΪΟΝΤΑ HACCP

Τα προϊόντα HACCP από την Interbrush ακολουθολούν τις απαιτήσεις του IFS και HACCP, τις κατευθυντήριες γραμμές 1935/2004/EG, RL2002/72/EG και του Χάρτη της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας των κατασκευαστών βουρτσών και πινέλων, για επαγγελματικά προϊόντα υγιεινής. hygiene-image-01

 

.