Τεχνογνωσία στις τεχνικές & βιομηχανικές βούρτσες…

Σημαίνει για μας ότι μπορείτε να βρείτε εξειδικευμένη λύση στο πρόβλημά σας. Ήδη μια δεκαετία, η Interbrush αναλαμβάνει κάθε πρόκληση των πελατών της, προκειμένου να δώσει λύση στο πρόβλημά τους. Το αποτέλεσμα αυτής της μακρόχρονης στενής συνεργασίας ήταν να δημιουρ-γηθούν ακόμα και καινούριοι τύποι βουρτσών που αποτέλεσαν καινοτομία.

Επιπλέον, με την επέκταση των εγκαταστάσεών μας καθώς και το ικανό εξειδικευμένο προσωπικό, είναι πλέον δυνατή η παραγωγή οποιουδήποτε τύπου βούρτσας. Είμαστε σε θέση να παράγουμε από μικρές σειρές μέχρι και μεγάλες μαζικές παραγωγές σειράς. Ενώ οι διαφορετικοί τύποι βουρτσών είναι άπειροι, δεν υπάρχει κάποιος βιομηχανικός κλάδος ή κάποιο πεδίο εφαρμογής, για το οποίο δεν μπορούμε να προσφέρουμε την κατάλληλη βούρτσα. Όποιο και αν είναι το πρόβλημά σας, είμαστε βέβαιοι ότι θα βρείτε τη σωστή λύση με μια βούρτσα της Interbrush.
Προκαλέστε μας!

Στον κατάλογό μας θα βρείτε ποικίλες βούρτσες καθώς επίσης και παραδείγματα για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει η δική σας βούρτσα. Με την πλήρη αποθήκη μας, που περιέχει πρώτες ύλες και ημιτελικά εξαρτήματα, μπορούμε να εγγυηθούμε ευελιξία και ταχεία εξυπηρέτηση.