Πυκνότητες και εκδοχές εμφύτευσης

Οι δυνατότητες επιλογών είναι πολλές και μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Οι αντίστοιχες επιδόσεις της βούρτσας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την επιλογή της πυκνότητας της.
Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τη σωστή πυκνότητα, σε συνδυασμό με το υλικό που χρησιμοποιείται.

Πλήρης κάλυψη- εμφύτευση

besatz_n1 besatz_n2 besatz_n3
Υψηλή πυκνότητα Κανονική πυκνότητα Χαμηλή πυκνότητα
Χρησιμοποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη μεταχείριση των επιφανειών. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, χρησιμοποιούμε την κανονική πυκνότητα (Ν2).
Σημείωση! Στην περίπτωση των βουρτσών τροχού, η πυκνότητα εξαρτάται από τη διάμετρο του σώματος της βούρτσας.

Κάλυψη σε σχήμα βέλους

besatz_sp1 besatz_sp1_2 besatz_sp2_2
πυκνή, π.χ. ενιαία γραμμή – σχήμα βέλους πυκνή,  π.χ. δύο σειρές – σχήμα βέλους αραιή, π.χ. δύο σειρές – σχήμα βέλους

Κάλυψη σε σχήμα σπιράλ

besatz_s1 besatz_s1_2 besatz_s2_2
πυκνή, π.χ. ενιαία γραμμή πυκνή, π.χ. δύο σειρές αραιή,  π.χ. δύο σειρές
Χρησιμοποιείται συχνά στις βούρτσες τροχού, προκειμένου, για παράδειγμα, να προωθηθεί υλικό προς μία κατεύθυνση. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ταινίες ή βούρτσες δίσκου. Μια διαγώνια ή σπιράλ εμφύτευση μπορεί να γίνει σε μία μόνο σειρές (π.χ. S1) ή σε περισσότερες σειρές (π.χ. S1-2). Στην περίπτωση των βουρτσών τροχού, είναι επίσης δυνατές οι σπείρες πολλαπλής εκκίνησης.
Σημείωση! Στην περίπτωση των βουρτσών τροχού, η πυκνότητα εξαρτάται από τη διάμετρο του σώματος της βούρτσας.

Ευθύγραμμο πεδίο εμφύτευσης

besatz_f1 besatz_f2 besatz_f3
Ευθύγραμμη πυκνή εμφύτευση Ευθύγραμμη αραιή εμφύτευση Ευθύγραμμη ελάχιστη εμφύτευση
Χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον σε βούρτσες τροχού, π.χ., για άπλωμα υλικού.