Τουμπόβουρτσες

Στις τουμπόβουρτσες, το υλικό εμφύτευσης είναι στριμμένο μεταξύ δύο συρμάτων. Αυτός ο τύπος βούρτσας χρησιμοποιείται κυρίως για τον καθαρισμό εσωτερικών τοιχωμάτων σε σωλήνες. Και εδώ διατίθενται ποικίλα υλικά, κατάλληλα για εμφύτευση. Η βάση αποτελείται από δύο σύρματα, το πάχος των οποίων μπορεί να ρυθμιστεί, ενώ έτσι καθορίζεται η σταθερότητα της βούρτσας, αλλά και η πυκνότητά της. Σε τουμπόβουρτσες, όπου, λόγω χρήσης, απαιτείται μεγάλη σταθερότητα, χρησιμοποιούνται τέσσερα σύρματα στρέψης σαν βάση.
Χρησιμοποιούνται σύρματα γαλβανιζέ ή ανοξείδωτα, με πάχη από 0,8 μέχρι 4 mm.
innen3
Σε ειδικές κατασκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλου είδους σύρματα. Ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται, μπορεί στο άκρο του σύρματος να υπάρχει θηλιά, σπείρωμα ή υποδοχή. Στο επάνω άκρο της βούρτσας μπορεί να υπάρχει μια τούφα. Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να συγκολληθεί ή να έχει τοποθετηθεί πώμα από καουτσούκ, το οποίο εμποδίζει την πρόκληση ζημιών στο υπό επεξεργασία υλικό. innen4
Παρακάτω απεικονίζονται τουμπόβουρτσες με σπείρωμα στο τέλος και με θηλιά αντίστοιχα. Για την παραγγελία σας είναι απαραίτητες οι ακόλουθες διαστάσεις: το συνολικό μήκος της βούρτσας (GL), το ωφέλιμο μήκος (BL) και η συνολική εξωτερική διάμετρο της τουμπόβουρτσας (GD).
Seite26-1 Seite26-2

Παραδείγματα ειδικών κατασκευών

innensonder1 innensonder2
innensonder3 innensonder4