Επικαλύψεις λωριδοκουρτινών

Οι λωριδοκουρτίνες PVC μπορούν να τοποθετηθούν η μια δίπλα στην άλλη ή να επικαλύπτονται μεταξύ τους. Το ποσοστό της επικάλυψης διαφοροποιείται αναλόγως το πλάτος της λωρ/νας και τα “δοντάκια” που επικαλύπτονται. Αναλόγως το ύψος του ανοίγματος που θέλουμε να κλείσουμε χρησιμοποιούμε τον ανάλογο τύπο λωρ/νας και την ανάλογη επικάλυψη.
• Για ύψη μικρότερα των 3μ χρησιμοποιούμε συνήθως τον τύπο 200 x 2 mm (πλάτος x πάχος) • Για ύψη από 3 εώς 4μ περίπου, χρησιμοποιούμε τον τύπο 300 x 3 mm (πλάτος x πάχος) • Για ύψη μεγαλύτερα των 4μ χρησιμοποιούμε τον τύπο 400 x 4 mm (πλάτος x πάχος) Όταν το άνοιγμα βρίσκεται σε σημείο όπου υπάρχει ρεύμα αέρος βάζουμε μεγαλύτερη επικάλυψη ή μεγαλύτερη λωριδοκουρτίνα. Μεγαλύτερη επικάλυψη επίσης χρησιμοποιείται όταν η πόρτα είναι εξωτερικού χώρου.
pvc-page-30
pvc-page-31
pvc-page-32