Κουβάδες με καπάκι

Στρογγυλοί κουβάδες με καπάκι

Οι κουβάδες με Καπάκι από την AUER είναι κατάλληλοι για την αποθήκευση στερεών και υγρών. Είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο (PP) και έχουν ένα μοναδικό σύστημα κλεισίματος. Είναι εγκεκριμένοι για τη βιομηχανία τροφίμων και εφοδιασμένο με καπάκι προστασίας. Οι στρογγυλοί κουβάδες με καπάκι:

  • είναι διαθέσιμοι σε διάφορα χρώματα
  • είναι διαθέσιμοι με αποτυπώσεις (με την ονομασία της επιχείρησης)
  • είναι ασφαλή για επαφή με τρόφιμα
  • είναι διαθέσιμοι με χωρητικότητα από 2,5 έως 30 λίτρα

Επικοινωνήστε με την Interbrush

Στρογγυλοί Κουβάδες με Καπάκι

ISO-Volume Lid Handle Άρθρο αρ Diameter x Height
0.55 liter with lid Plastic handle ER 0,55-118+DK 11.8 x 7.5 cm
0.88 liter with lid Plastic handle ER 0,88-118+DK 11.8 x 11.9 cm
0.95 liter with lid Plastic handle ER 0,95-132+DK 13.2 x 10 cm
1.18 liter with lid Plastic handle ER 1,18-132+DK 13.2 x 12.4 cm
2.6 liter with lid Plastic handle ER 2,6-200+DK 20 x 11.6 cm
3.2 liter with lid Plastic handle ER 3,2-200+DK 20 x 14.1 cm
3.8 liter with lid Plastic handle ER 3,8-200+DK 20 x 16.8 cm
4.4 liter with lid Plastic handle ER 4,4-226+DK 22.6 x 15 cm
5.6 liter with lid Plastic handle ER 5,6-226+DK 22.6 x 19 cm
7.4 liter with lid Plastic handle ER 7,4-267+DK 26.7 x 18 cm
8.6 liter with lid Plastic handle ER 8,6-267+DK 26.7 x 20.9 cm
10.8 liter with lid Plastic handle ER 10,8-267+DK 26.7 x 26.3 cm
12.8 liter with lid Plastic handle ER 12,8-293+DK 29.3 x 26 cm
15.9 liter with lid Plastic handle ER 15,9-293+DK 29.3 x 32.6 cm
18 liter with lid Plastic handle ER 18-326+DK 32.6 x 29.1 cm
20 liter with lid Plastic handle ER 20-326+DK 32.6 x 32.4 cm
22 liter with lid ER 22-375+D 37.5 x 27 cm
27 liter with lid ER 27-375+D 37.5 x 33.1 cm
30 liter with lid ER 30-375+D 37.5 x 37 cm
32 liter with lid ER 32-375+D 37.5 x 39.6 cm


Οβάλ Κουβάδες με Καπάκι

Οι οβάλ κουβάδες από την AUER είναι κατάλληλΟΙ για την αποθήκευση στερεών και υγρών. Είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο (PP) και έχουν ένα μοναδικό σύστημα κλεισίματος. Είναι εγκεκριμένοι για τη βιομηχανία τροφίμων και εφοδιασμένο με καπάκι προστασίας. Οι οβάλ κουβάδες με καπάκι:

  • είναι διαθέσιμοι σε διάφορα χρώματα
  • είναι διαθέσιμοι με αποτυπώσεις (με την ονομασία της επιχείρησης)
  • είναι ασφαλή για επαφή με τρόφιμα
  • έχουν χωρητικότητα από 18 λίτρα

Επικοινωνήστε με την Interbrush

οβάλ κουβάδες με καπάκι